Wednesday, February 18, 2009

ikawguhit

Ang saya ko ngayong araw dahil nakita ko ang dalawa sa mga iginuhit ko sa posters sa youdraw! Isa sa poster #2 at isa sa poster #3! Inisaisa ko talagang tingnan? Haha! Nung 2004 ko pa iginuhit yon at naisipan kong tingnan ang site, hayun nakita ko.. ang kauna-unahang gawa ko na nailathala.. hehe.. Sa poster #2 yung larawan ng pinakamamahal ko.. at yung sa isa.. larawan ng isang napakahalagang lalaki sa aking buhay.. wow anlalim ah ..haha!

No comments: